top of page

Biografia


 

Olen syntynyt Etelä-Savon maaseudulle Kangasniemeen keväällä 1987. Lukion jälkeen muutin Tampereelle, jossa opiskelin Pirkanmaan ammattiopistossa audiovisuaalista viestintää. Koulutus keskittyi graafiseen suunnitteluun. Audiovisuaalisen viestinnän koulutuksessa sain ensimmäisen kosketuspinnan digitaalisen kuvan tekemiseen. Vuonna 2009 hankin ensimmäisen piirtotablettini, jolla aloin tekemään digitaalista kuvaa. Tein sekä taittoja että kuvituksia työharjoittelujaksoillani.


 

Valmistumisen aikana koin halua jollekin uudelle. Tutustuin syyshaun 2010 tarjontaa ja vastaani tuli kulttuurituotannon koulutusohjelma. Minua kiinnostivat tuolloin taiteet hyvinvoinnin edistäjänä (eli kulttuurihyvinvointi), samalla olin kiinnostunut oppimaan kulttuurin toimintaympäristöstä ja liiketoiminnallisesta puolesta. Nämä viitoittivat tietäni hakea opiskelemaan kulttuurituotantoa Mikkelin ammattikorkeakouluun. Samaan aikaan harrastin edelleen digitaalisen kuvan tekemistä. Mikkelissä opiskelin vuoden, jonka jälkeen hain siirtohaulla Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Menin naimisiin, ja muutin Jyväskylään. Jyväskylässä olen asunut vuodesta 2012. Kulttuurituotannon opinnot valmistuivat syksyllä 2015. Opinnäytetyöni tein monikulttuurikeskukselle. 


 

Tammikuussa 2016 aloitin työjakson eräässä yhdistyksessä projektikoordinaattorina. Visuaalisuus oli osana työtehtäviäni, tein tuolloin yhdistykselle muun muassa julistekuvituksen. Työjakson aikana ja sen päätyttyä mietin omaa suuntaani. Hain opiskeleman luovuus rahaksi -yrittäjäkoulutukseen, mikä kesti neljä kuukautta. Tämä koulutus vahvisti haluani käyttää visuaalisuutta tulevissa tehtävissäni. 


 

Seuraavaksi ovet avautuivatkin Taitokeskukseen. Siellä opiskelin käsityömuotoilua, ja Taitokeskuksen opintojen valmistumisen yhteydessä pidin ensimmäisen näyttelyni: Suomen käsityön museon Näytönpaikassa. Siellä olivat esillä suunnittelemani Kasvimaalla -tekstiilit. Aihe minulle tuli halusta tuoda omaa synnyinympäristöäni esille visuaalisuuden kautta ja valita aiheeksi juurruttavia, rauhoittavia teemoja, joita luonto ja sadonkorjuu tarjoavat. Tämän jälkeen minulla oli tekstiilinäyttely kotiseututalossa ja kunnantalolla. Myöhemmin järjestin digitaalisen grafiikan näyttelyitä, muun muassa kunnantalolla ja kirjastossa. 


 

Valmistuttuani käsityöntekijäksi olin kiinnostunut edelleen jatkamaan opintojani. Minua kiinnosti tuolloin Lapin yliopiston sisustus- ja tekstiilimuotoilun koulutusohjelma Rovaniemellä. Olin kiinnostunut tekstiilitaiteesta. Kävin Rovaniemellä avoimissa ovissa tutustumassa koulutusohjelmaan ja pyysin koulutusohjelmasta lisätietoja sähköpostitse. Kuitenkin elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan. Läheiseni sairastui. En ollut enää valmis muuttamaan niin pitkän matkan päähän läheisestäni. Myöhemmin myös muista syistä muutto Rovaniemelle ei ollut enää mahdollinen. 


 

Hakukeväänä 2019 tutkin Jyväskylän alueen opiskelumahdollisuuksia. Kiinnostuin kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmasta Jyväskylän yliopistossa. Kulttuuriympäristön tutkimus tuntui hyvältä jatkolta kulttuurituotannon jälkeen. Minua koulutusohjelmassa kiinnostaa erityisesti humanistinen maantiede. Myös taiteilijana minua kiinnostaa ihmisen kokemus ympäristöstään. Teos on osa ympäristöä ja teos syntyy myös jossakin ympäristössä. Vaikka en varsinaisesti maisemateoksia ole tehnyt, niin minun visuaaliset työni kuvastavat usein tavalla tai toisella ympäristöjä: aiheitani on tullut muun muassa kasvimaalta, kuvitteellisesta mielenmaisemasta (paratiisista) ja konkreettisesta paikasta (Kangasniemestä). Kulttuuriympäristön tutkimuksen opinnoissa aloin tekemään pro gradua yhdistelemällä kiinnostuksen kohteitani: visuaalisuus, käsityöt (tekstiilit), sekä kirkollinen kulttuuriperintö. Otin pro graduni aiheeksi Kangasniemen kirkkotekstiilit (paikallisuus sekä kirkon hengellinen ja henkinen perintö kirkkotekstiileissä).

 

Vuonna 2020 hain opiskelemaan toista ylempää korkeakoulututkintoa. Halusin kehittää itseäni visuaalisena toimijana ja kehittää omaa taiteellista toimintaani. Koska minulla oli taustalla kulttuurialan alempi korkeakoulututkinto (kulttuurituottaja AMK) sekä taiteellista toimintaa ja soveltaen osaamista visuaalisesta ilmaisusta kahden ammatillisen tutkinnon kautta, hain opiskelemaan kuvataiteilija YAMK -tutkintoa. Kuvataiteilija YAMK -tutkinnon opinnäytetyössä olen samankaltaisten teemojen äärellä kuin kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteritutkielmassa. Siinä tutkin omaa kokemustani synnyinpaikkakunnastani Kangasniemestä.

Valmistuin Kuvataiteilija YAMK:iksi joulukuussa 2022 ja  filosofian maisteriksi marraskuussa 2023.

bottom of page